Tutkija

Olen tehnyt akateemista tutkimusta vuodesta 2003 lähtien. Väitöskirjani Faktan ja fiktion rajamailla (2009) käsittelee suomalaista kaunokirjallista journalismia eri näkökulmista.


Tuoreimmassa tutkimuksessani (2015) selvitin ulkomailla vietetyn opiskeluvuoden vaikutusta toimittajien urapolkuun. Sitä edellisessä tutkimusprojektissani (2014) pohdin kerronnallista journalismia digitaalisessa ympäristössä. Aiemmin olen tutkinut myös innovaatioista kertovaa journalismia.


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on minulle tärkeä osa tutkijan työtä. Päivittelen aika ajoin tutkimuksiini tai valistuneisiin arkijärkisiin arvauksiini perustuvia havaintoja Lukujuttu-blogiini. Olen myös tottunut vierailemaan mediassa.